Post Modern Collection: Events + Verkooppunten

April 2nd 2019

De komende periode tonen wij de Post Modern Collection op de volgende events:

KunstRAI
17-22 april 2019
Amsterdam, NL

Art The Hague
2–6 oktober 2019
Den Haag, NL

Post Modern Collection verkooppunten:
The Amazing Crocodile, Berlijn, DE
De Werkwinkel, Amsterdam, NL
Museumshop Design Museum Den Bosch, Den Bosch, NL
Edwin Pelser, Den Haag, NL
The Frozen Fountain, Amsterdam, NL
Just Haasnoot, Wassenaar, NL
Kunst Centrum Haarlem, Haarlem, NL
O.o @ Meubart, Diest, BE
Museumshop Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden, NL
Fondation Thalie, Brussel, BE
Unobvious, Amsterdam, NL
WonderWood, Amsterdam, NL