Post Modern: Events + Verkooppunten

November 16th 2018

De komende periode tonen wij de Post Modern collectie op de volgende events:

This Art Fair
27–30 december 2018
Amsterdam, NL

Object Rotterdam
8-10 februari 2019
Rotterdam, NL

Post Modern verkooppunten:
The Amazing Crocodile, Berlijn, DE
De Werkwinkel, Amsterdam, NL
Museum shop Design Museum Den Bosch, Den Bosch, NL
Edwin Pelser, Den Haag, NL
The Frozen Fountain, Amsterdam, NL
Just Haasnoot, Wassenaar, NL
Groos, Rotterdam, NL
Kunst Centrum Haarlem, Haarlem, NL
O.o @ Meubart, Diest, BE
Museum shop Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden, NL
ThalieLab, Brussel, BE
Unobvious, Amsterdam, NL
WonderWood, Amsterdam, NL